OVO

OVO Wrocław to nowa wizja miejskiego życia, która odzwierciedla dynamiczny i kosmopolityczny charakter miasta Wrocławia. Praca i wypoczynek, to, co publiczne i to, co intymne, mieszczą się w jednej i niepowtarzalnej wizji architektonicznej.

OVO Wrocław jest nowym portalem, miejscem, które skupia w sobie ciekawość i innowację. Nowy rodzaj sieci społecznej, która może istnieć poza siecią.